“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၁)”

Updated: May 8, 2020


Internet Journal Vol.17,No.50,December26,2016,Written By Aung Pye Phyo.

     AutoCAD Software သည် Construction လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်တိုင်းတွင် မသုံးမဖြစ်အသုံးပြုနေရသည့် Useful Software တစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ ပြည့်မီအောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော Software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မည့်သူများအပြင် AutoCAD ကိုလေ့လာလိုက်စားလိုသူများအတွက် သိထားသင့်သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။


CAD ဆိုတာဘာလဲ?