“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၁)”

Updated: May 8, 2020


Internet Journal Vol.17,No.50,December26,2016,Written By Aung Pye Phyo.

     AutoCAD Software သည် Construction လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်တိုင်းတွင် မသုံးမဖြစ်အသုံးပြုနေရသည့် Useful Software တစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ ပြည့်မီအောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော Software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မည့်သူများအပြင် AutoCAD ကိုလေ့လာလိုက်စားလိုသူများအတွက် သိထားသင့်သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။


CAD ဆိုတာဘာလဲ?


      CAD သည် Computer Aided Design/Drafting ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ အကူအညီဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ရေးဆွဲရာတွင်လည်း တိတိကျကျ ရေးဆွဲဖန်တီးနိုင်စေခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် အခြားသော စက်မှုကဏ္ဍများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။


Drawing တစ်ခုကို စတင်တော့မည်ဆိုလျှင်


    AutoCAD Software ကိုစတင်လေ့လာပြီး Drawing များကိုရေးဆွဲတော့မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါကဏ္ဍများကို သိရှိနားလည်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။


1. Starting & Preparation Drawing

2. Main Operation

3. Advanced Features

4. Outputs

တို့ဖြစ်သည်။


1. Starting & Preparation Drawing


   AutoCAD တွင် Drawing တစ်ခုကို စတင်ရေးဆွဲတော့မည်ဆိုလျှင် ဦးစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ မည်သည့် Unit ဖြင့် အလုပ်လုပ်မည်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် AutoCAD Software ကိုဖွင့်၍ Drawing တစ်ခုကို ဖန်တီးလျှင်ဖန်တီးချင်းပင် Template ရွေးချယ်သည့် Dialog box ကျလာပါသည်။ ၎င်းတွင် Dialog box (၂) မျိုးကို တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါသည်။ Select a template နှင့် Create a new drawing တို့ပင်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။


Select Template Dialog Box


Create New Drawing Dialog Box


        Latest Version များတွင် Drawing တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးမည်ဆိုလျှင် Select template ဖြင့်သာ စတင်လေ့ရှိကြပြီး Create new drawing ကိုမူ မြင်တွေ့ကြတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ နှစ်ခုကို Startup command ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

        Acad နှင့် Imperial feed and inches တို့သည် Feet and Inches စနစ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၊ Metric နှင့် acadiso တို့သည် millimeter စနစ်များကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ သို့အတွက် မိမိရေးဆွဲမည့် Unit ကို စတင် ရွေးချယ်ပေးထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။


Drawing Units & Limits


     Drawing တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် Unit သည်လည်း မရှိမဖြစ်အရေးပါလှပါသည်။ မိမိရေးဆွဲမည့် Drawing အတွက် အသေးစိတ် Unit သတ်မှတ်ချက်များကို Format menu အတွင်းမှ Units ကိုရွေးချယ်၍ ဖြစ်စေ၊ Command line တွင် “UN” ဟုရိုက်နှိပ်၍ဖြစ်စေ Unit dialog box ကို ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။

Setting Up Units


      ၎င်း Units ၏ Length type များအတွင်းတွင် Decimal , Architectural , Engineering , Fractional , Scientific တို့ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအသုံးပြုလိုသည့် Unit ကို စတင်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။

      Decimal သည် Decimal units များနှင့် Linear units များကို ရေးဆွဲရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Architectural unit သည် Feet & Inches စနစ်ဖြစ်ပြီး Fractional စနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ Engineering Unit သည်လည်း Feet & Inches စနစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ရိုက်သွင်းအသုံးပြုလိုက်သည့် ကိန်းဂဏန်းတိုင်းကို Decimal စနစ်ဖြင့် သာအသုံးပြုပါသည်။ Fractional Unit သည်လည်း Architectural စနစ်နှင့် ဆင်တူပြီး ၎င်းတွင် Feet ကိုအသုံးပြု၍မရပါ။ Scientific Unit သည် Decimal စနစ်နှင့် ဆင်တူပြီး အလွန်အသေးစိတ်သော ကိန်းဂဏန်းများကို Scientific notation များဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

      ၎င်းနောက်တွင် မိမိရေးဆွဲမည့် Drawing တစ်ခု၏ ဧရိယာကိုလည်း သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရန်အတွက် Format menu အတွင်းရှိ Drawing Limits ကိုဖြစ်စေ Command line တွင် “LIMITS” ဟုရိုက်နှိပ်၍ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ Limits များသည် အမြဲတမ်း အပေါင်း ကိန်းဘက်တွင် တည်ရှိနေပြီး Lower Left Corner to Upper Right Corner သို့သာအလုပ်လုပ်ပေးသည်ကို သိရှိနားလည်ထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Drawing Limits Diagram


Saving a Current Drawing


       Drawing တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းမည်ဆိုပါက မည်သည့် File Format ဖြင့် သိမ်းဆည်းမည်။ မည်သည့် Version ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်စေရန် သိမ်းဆည်းမည်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ AutoCAD Software သည် Drawing တစ်ခုကို အခြားသော File format များစွာဖြင့် သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သလို AutoCAD Version များအလိုက်လည်း ခွဲခြားသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါသေးသည်။


   သိမ်းဆည်းလိုသည့် File အမျိုးအစားများပေါ်တွင် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရမည့် Output ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ AutoCAD Drawing (.dwg) , Drawing Standard File (.dws) , Drawing Template File (.dwt) , Drawing Exchanged File (.dxf) တို့အဖြစ်သိမ်းဆည်းလိုလျှင် Save (သို့) Save As ဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း Version Format များကို ဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအနိမ့်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုသည့် Version ကိုရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားဖြင့် အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် အလိုရှိသည့် Software Version ဖြင့် ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Version Format များကို အောက်ပါပုံတွင်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။


Drawing Formats


Exporting a Drawing


     AutoCAD ဖြင့်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့် Drawing File တစ်ခုကို File အမျိုးကွဲများစွာအဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အောက်ပါ File အမျိုးအစားများကို Export ကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲထုတ်ယူ နိုင်ပါသေးသည်။

Exporting Formats


      ထိုသို့ဆိုလျှင် Drawing အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အပြင်အဆင်များကို ပြုလုပ်ပြီးစီးပြီဆိုပါက Drawing တစ်ခုကိုရေးဆွဲရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်များကို သိရှိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။


Aung Pye Phyo (PHYO Training Institute)

22 views0 comments

Contact Us ( Main Office)

No.16, 1st floor, Aung Taw Mu Street, Myaynigone,

Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.

Email: enquiry@phyo.org

Hotline : 09427791205

  • Twitter B&W
  • Facebook B&W
  • Google+ B&W
  • Instagram B&W

We Accept

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
© Copyright 2009~2021 by PHYO Training Institute