“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၃)”

Updated: May 8, 2020


Internet Journal Vol.18 ,No.2 ,January9,2017, Written By Aung Pye Phyo.

     AutoCAD ၏ အသုံးဝင်သော Commands Alias များအကြောင်းကို ယခင်တစ်ပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို Commands များကို အသုံးပြု၍ Drawing များစွာကို လျှင်မြန် ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Auto CAD ကိုစတင်လေ့လာမည့်သူများသည် Mechanical Drawing များကို ဦးစွာ လေ့ကျင့် ရေးဆွဲသင့် ပါသည်။ Mechanical Drawing များကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် Commands အသုံးပြု ပုံများ ကို ကျေညက်နိုင်သကဲ့သို့ ရေးဆွဲခြင်းအယူအဆများကိုပါ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ယခုဆက်လက်လေ့လာကြည့်မည်မှာမိမိရေးဆွဲမည့် Drawing တစ်ခုအတွက် ကိုယ်ပိုင် Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


Template ဆိုသည်မှာ


     သတ်မှတ်ထားလိုသည့် အချက်အလက် Setting များကို စုစည်းထားပြီး အလွယ်တကူ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသော File အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

AutoCAD ၏ Drawing Template File တစ်ခုတွင် Units များ၊ Drawing Limits များ၊ Layers ၊ Properties ၊ Styles များ ၊ Blocks ၊ References ၊ Construction Lines များ၊ Paper များ၊ Print Setting များ စသည့် ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခြင်း


      ဦးစွာ File အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်၍ မိမိစိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုမည့် Setting များကို ပေးထားပါ။ ပြီးလျှင် Save As (Ctrl+Shift+S )ကိုအသုံးပြု၍ မိမိတည်ဆောက်ထားသည့် Drawing Setting File တစ်ခုကို Template အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ Save As dialog box ပေါ်လာပါက မိမိအလိုရှိသည့် အမည်ကို File Name နေရာတွင်ပေး၍ File of type တွင် AutoCAD Drawing Template(*.dwt) ကိုရွေးပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ ထိုအခါတွင် မိမိသတ်မှတ်လိုက်သော အမည်ဖြင့် Drawing Template တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။

Save as Template Dialog box


      Template file တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းဆည်းလိုက်သောအခါတွင် ထပ်မံ၍ Template Description dialog box ပေါ်လာပါမည်။ ၎င်းသည် မိမိအနေဖြင့် အဆိုပါ Template တစ်ခုကို မည်သည့်အတွက်ပြုလုပ် ထားသည်ကို မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက်မေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို ရေးသား ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် OK ကိုနှိပ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။

Template Description Dialob box


      ထိုနည်းဖြင့် မိမိစိတ်တိုင်းကျ Template တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းပြီးပြီဆိုပါက။ မိမိ Drawing တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးတော့မည့်အချိန်တွင် ၎င်း Template ဖြင့် Drawing တစ်ခုကို အစပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Drawing Template သည် AutoCAD တွင် New Drawing တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တိုင်း အသုံးပြုရမည့် File ဖြစ်ပါသည်။ Drawing တစ်ခုကို New ပြုလုပ်လိုက်တိုင်းတွင် Create New Drawing (သို့) Select a template dialog box များကျလာခြင်းသည် Template များကို ရွေးခြယ်ခိုင်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

      အကယ်၍မိမိအသုံးပြုရန် ဖန်တီးထားသော Template တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါက New Drawing ခေါ်ရာတွင် AutoCAD ၏ Default template များဖြစ်ကြသော acad.dwt နှင့် acadiso.dwt များအစားမိမိ၏ Template file ကို ခေါ်ယူဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Select Template Dialog Box


      Template ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပြန်လည်အသုံးချခြင်းများသည် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွင် အသုံးတည့်သဖြင့် ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်စေရန်အတွက် လေ့လာထားသင့်ပါသည်။


ထပ်မံ၍ လေ့လာထားသင့်သည်များမှာ Hyperlink များနှင့် OLE Objects များအကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။


Hyperlink


      မိမိရေးဆွဲထားသော Drawing File တစ်ခုရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊ Drawing File တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ အခြားသော Application အသုံးပြုထားသည့် File များဖြင့် အလွယ်တကူချိတ်ဆက် ထားနိုင်ပါသည်။


      ဥပမာအားဖြင့် မိမိရေးဆွဲထားသော 2D Table ပုံတစ်ခုနှင့် ၎င်းကို ကိုယ်စားပြုထားသော မူရင်း ဓာတ်ပုံ File တစ်ခုတို့ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်ဆိုပါက ၊ ၎င်း Table Drawing Object ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်သည်နှင့် ဓာတ်ပုံ Application တစ်ခု ပေါ်လာကာ မိမိချိတ်ဆက်ထားသော ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။


      Hyperlink တစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် မိမိ ရေးဆွဲထားသော Drawing တစ်ခုအတွင်းမှ ချိတ်ဆက် လိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို Select ပြုလုပ်ပြီး Insert Menu အတွင်းမှ Hyperlink ( Ctrl+K) ကိုအသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Hyperlink ရွေးချယ်ပြီးနောက် Select Object ရွေးခြင်းအဆင့်တွင် မိမိချိတ်ဆက်လို သည့် Drawing Object ကို Select ရွေးချယ်ပြီးနောက် ထပ်မံပေါ်လာသော Insert Dialog Box တွင် Browse for တွင် File ကိုရွေး၍သော်လည်းကောင်း၊ Web page များကိုချိတ်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။

Insert Hyperlink Dialog Box


      Hyperlink ချိတ်ဆက်ထားသော Object အပေါ်သို့ Mouse Cursor ကိုရွေ့ကြည့်လိုက်လျှင် Link ရှိနေကြောင်းပြသသည့် ကမ္ဘာလုံးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ၎င်း Link ရှိနေသော တည်နေရာ File Location ကိုပြသပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို ဖွင့်လိုလျှင် Ctrl+Click နှိပ်၍ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ Hyperlink သည် Computer အတွင်းရှိ မည်သည့် Application files များနှင့်မဆို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။


OLE Object


      OLE (Object Linking & Embedding) သည် Hyperlink နည်းတူပင် Drawing တစ်ခုအတွင်းသို့ External Files များကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Hyperlink နှင့်မတူညီသောအချက်မှာ Link တစ်ခုသတ်သတ်မဟုတ်ပဲ Drawing အတွင်းတွင် Files များကိုတိုက်ရိုက် ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထို့အတွက် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ AutoCAD Drawing Files အတွင်း ချိတ်ဆက်ပြသ နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် File အမျိုးအစားမှလွဲ၍ အခြားသော Files များကို ပြသပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

OLE ကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် Insert Menu အတွင်းရှိ OLE Object ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။


Inset Object Dialog Box


      OLE Object များအဖြစ် Files အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သလို၊ ပြုလုပ်ပြီးသား Files များကိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် Microsoft Files များကိုထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။ အသစ် ဖန်တီးလိုပါက Create New ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဖန်တီးထားပြီးသားဖိုင်များကို ထည့်သွင်းလိုပါက Create from file ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။


      OLE ဖြင့် ထည့်သွင်းထားသော Files များကို Drawing အတွင်းတွင် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ပြုပြင်လိုပါက Double Click နှိပ်ရုံဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Application ကိုဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်စရာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Institute)

15 views0 comments