“ကွန်ပျူတာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းလမ်းများ”


Learning ကဏ္ဍတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို အပတ်စဉ်ရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ်မှစတင်ကာ ထပ်မံလေ့လာစရ