“နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိရှိထားသင့်သည်များ (၃)” IT Security


Internet Journal Vol.18 ,No.9 , February 20,2017 Written By Aung Pye Phyo.  

     Personal Security အကြောင်းများနှင့် Malware များအကြောင်းကို ယခင်အပတ်များတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို ယခုတစ်ပတ်တွင်တော့ Network Security နှင့် Browsing Security များအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


Network Security

လူတိုင်းအသုံးပြုနေကြသည့် Online Access များသည် Network များမှသာ အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာဖြစ်စေ၊ Mobile Phones များတွင်ဖြစ်စေ Access များအားလုံးသည် ၎င်းစနစ်ကို အသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့်အတွက် Network နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား